Tietoa korkeakoulusta

Insinööritieteiden korkeakoulun erityisenä tehtävänä on uudistaa tiedelähtöisesti teknologiateollisuuteen ja rakennettuun ympäristöön liittyviä teknologioita ja suunnittelua sekä kouluttaa kokonaisuuksia ymmärtäviä osaajia. Korkeakoulun tavoitteena on luoda uutta tietoa ja uusia ratkaisuja palvelemaan kestävän kehityksen päämääriä.

Insinööritieteiden korkeakoululla on pitkät perinteet sen keskeisillä toiminta-aloilla: energiatekniikassa, konetekniikassa, maanmittauksessa ja maankäytön suunnittelussa sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa.

Korkeakoulun vahvuuksia ovat sovelluslähtöinen osaaminen ja kokeellisen tutkimuksen perinne, yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus sekä asiantuntijuus.

Insinööritieteiden korkeakoulu lukuina (2016)

  • Perus- ja jatko-opiskelijoita: 3 406
  • Diplomi-insinööritutkintoja: 420
  • Tohtorintutkintoja: 43
  • Henkilökuntaa: 580
  • Professoreita: 66

Lisätietoa

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 13.09.2017.