Tukisäätion lomakkeet ja hakukuulutukset

[English versions]

Opiskelijalle/tutkijalle: Apurahalomakkeet opinnäytetyö- ja matka-apurahoihin

 Lahjoittajalle: Lahjakirjalomakkeet

  • Lahjakirja (docx)
  • Lahjakirja (pdf)
  • Lahjakirjaan merkitään se tekniikan ala, jonka tukemiseen lahjoitus on tarkoitettu. Professorin tai opiskelijan nimeä ei voi merkitä lahjakirjaan. Lahjakirja toimitetaan tukisäätiön toimistoon viimeistään viikkoa ennen tukisäätiön kokousta (kokousajat pääsivulla).
  • Mikäli yritys tarvitsee omaa taloushallintoaan varten laskun, jota vastaan lahjoitus maksetaan, pyydämme täyttämään lahjakirjan ja olemaan yhteydessä tukisäätiön toimistoon.

AJANKOHTAISTA: Muut apurahat

[English versions]

Rakennetekniikan Sweco-stipendi kandiopiskelijalle: Sweco Rakennetekniikka Oy haluaa edistää rakennetekniikan opiskelijoiden koulutusta ja tukea asiasta kiinnostuneita opiskelijoita hyvin suoritetuista opinnoista, ja lahjoittaa 1000 euron stipendin vuonna 2018 Aalto-yliopistossa kandidaatintutkintoa suorittavalle 3. vuoden opiskelijalle. Stipendin saajalle tarjotaan myös kandidaatintyön aihetta rakennetekniikan alalta. Apurahakuulutus löytyy täältä. Apurahaa haetaan täyttämällä sähköinen lomake ja liittämällä siihen opintorekisteriote ja motivaatiokirje osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/B597641ADAF8DEDE.par Hakemusten määräaika on 31.10.2018 klo 15:00.

Tukisäätiön omista rahastoista myönnetään apurahoja jatko-opintoihin ja postdoc-vierailuihin kerran vuodessa keväisin. Samalla käsitellään Yrjö Uiton säätiön hakemuksia. Vuonna 2018 hakuaika päättyi 1.3.2018 klo 15.00. Myönnetyt apurahat listataan sivulla "Apurahat rahastoista". Jatko-opiskeluapurahojen edellytyksenä on, että tutkinto tulee Aalto-yliopistoon. Hakemus koostuu sähköisestä hakulomakkeesta (ks. alla) ja sen liitteistä. Liitteet on listattu sähköisen hakulomakkeen yläosassa ja ne pyydetään toimittamaan tukisäätiön toimistoon.  

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 14.09.2018.