Tekniikan ala Aalto-yliopistossa

Polyteknillinen Opisto muutettiin yliopistotasoiseksi Suomen Teknilliseksi Korkeakouluksi vuonna 1908. Otaniemeen korkeakoulu siirtyi vaiheittain vuodesta 1955 lähtien.

Teknillinen korkeakoulu toimi vuoden ajan nimellä Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Se jakaantui 1.1.2011 neljäksi tekniikan alan korkeakouluksi ja Teknillinen korkeakoulu -nimestä luovuttiin. Insinööritieteiden korkeakoulun lisäksi Aalto-yliopistossa on kolme muuta tekniikan alan korkeakoulua.


chem.jpgKemian tekniikan korkeakoulu

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa luonnontieteet ja insinööritieteet yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Tutkimuksen painopistealueet ovat prosessitekniikka, teollinen biotekniikka, biomateriaalitiede, metallien ja mineraalien talteenottoprosessit sekä aktiiviset ja funktionaaliset materiaalit. Myös korkeakoulun opetus keskittyy näihin alueisiin.

Korkeakoulun yritysyhteistyö on vahvaa: tutkimuksen tuloksina syntyvää uutta tietoa hyödynnetään suomalaisen teollisuuden kehittämisessä ja uudistamisessa sekä uudessa yritystoiminnassa. Korkeakoulun vahvuutena on korkealaatuisen perustutkimuksen yhdistäminen soveltavaan tutkimukseen.
chem.aalto.fi/

 

 

SCI.jpgPerustieteiden korkeakoulu

Perustieteiden korkeakoulun keskeinen vahvuus on korkeatasoisessa tutkimuksessa.  Korkeakoulussa toimii viisi Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköä, joista kaksi on toisen yliopiston koordinoimaa. Perustieteiden korkeakoulussa opiskeluun on monipuoliset valinnanmahdollisuudet informaatioverkostoista teknilliseen fysiikkaan. Korkeakoulu vastaa Aalto-yliopiston yhteisestä perusopetuksesta matematiikassa, fysiikassa, tietotekniikassa ja tuotantotaloudessa.

Perustieteiden korkeakoulun tutkimuksen painopistealueet ovat laskenta ja mallinnus, materiaalifysiikka, energiatieteet, tieto- ja viestintäteknologia, ICT, ohjelmistot ja media, neurotiede- ja teknologia sekä teknologiapohjainen liiketoiminta ja yrittäjyys.

Perustieteiden korkeakoulun (sci.aalto.fi) perustana on Teknillisen korkeakoulun informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta.

 

ELEC.jpgSähkötekniikan korkeakoulu

Sähkötekniikan korkeakoulussa sähkötekniikka, luonnontieteet ja informaatioteknologia punotaan yhteen älykkäiksi järjestelmiksi, jotka säästävät energiaa ja lisäävät hyvinvointia. Korkeakoulu kehittää elämänlaatua parantavia ratkaisuja vanhustenhoidosta avaruusrobotteihin. Se pyrkii tutkimuksella vastaamaan moniin kestävän kehityksen haasteisiin.

Tutkimustoiminta keskittyy yhteiskunnan suurten kysymysten, kuten energian ja ympäristön sekä terveyden ja hyvinvoinnin asettamiin tutkimushaasteisiin. Teknologioista korkeakoulu on valinnut painopistealueikseen ICT:n eli tieto- ja viestintäteknologian sekä mikro- ja nanoteknologian.

Sähkötekniikan korkeakoulun (elec.aalto.fi) perustana on Teknillisen korkeakoulun elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 12.08.2014.