Organisaatio ja yksiköt

Korkeakoulun johto

Dekaani Gary Marquis

Professori Gary Marquis, TkT (s. 1957) aloitti Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun dekaanina 1.7.2013. Hänellä on lujuusopin professuuri sovelletun mekaniikan laitoksella.

Marquis on aiemmin toiminut tutkijana VTT:llä ja post doc -tutkijana Illinoisin yliopistossa USA:ssa. Suomeen hän muutti vuonna 1988 työskenneltyään sitä ennen tutkijana Sleesian teknillisessä yliopistossa Puolassa. Vuonna 2001 Marquis aloitti teräsrakenteiden professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ennen siirtymistään lujuusopin professoriksi Teknilliseen korkeakouluun vuonna 2008. 

Marquis on toiminut aktiivisesti sekä kansainvälisissä että kotimaisissa tiedeyhteisöissä. Hän on ollut vierailevana professorina muun muassa Kyushun yliopistossa Japanissa sekä École Polytechnique Fédérale de Lausannessa (EPFL) Sveitsissä. Parhaillaan hän toimii määräaikaisena professorina Kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa (KTH) Ruotsissa. Marquis on myös kansainvälisen hitsausalan instituutin (International Institute of Welding) hallituksen jäsen ja sen väsymiskomitean pitkäaikainen puheenjohtaja.

Varadekaani, professori Kirsi Virrantaus (opetus)

Professori Kirsi Virrantaus on toiminut geoinformatiikan ja kartografian professorina maankäyttötieteiden laitoksella vuodesta 1988 alkaen. Hän on geoinformatiikan tutkimusryhmän johtaja ja toiminut Insinööritieteiden tohtoriohjelman johtajana vuosina 2011–2013. Virrantauksen tutkimustoiminnan pääalueet ovat spatiaaliset analyysi- ja tiedonlouhintamenetelmät sekä sovellusaloina turvallisuusala, maankäytön suunnittelu ja liikenne.

Varadekaani, professori Olli Varis (tutkimus)

Professori Olli Varis on toiminut vuodesta 2008 alkaen vesitalouden professorina yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella. Hän on omalla alallaan, vesi- ja ympäristö, kansainvälisesti arvostettu tutkija ja tunnettu toimija. Professori Varis on Aalto-yliopiston tenure track -komitean jäsen sekä Insinööritieteiden korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvoston jäsen. Vuodesta 2006 lähtien Varis on toiminut ympäristöasiantuntijaneuvoksena korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Varadekaani, professori Pentti Kujala (innovaatiotoiminta ja vaikuttavuus)

Meritekniikan professori Pentti Kujalalla on yli 35 vuotden kokemus avovesi- ja jääolosuhteissa käytettäviin merirakenteisiin ja aluksiin liittyvästä tutkimuksesta. Hän toimii meritekniikan ja arktisen tekniikan tutkimusryhmän johtajana ja johtaa myös Arktiset merelliset toiminnot ja merenkulku -huippututkimusyksikköä (CEARCTIC).

Kujalan aiempia työpaikkoja ovat muun muassa Lloyd's Register of Shipping Lontoossa sekä Suomessa VTT ja Aker Yards. Hän väitteli tekniikan tohtoriksi laivojen suunnittelun alalta Helsingin teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1994. Kujalan päätutkimuskohteita ovat merellisten toimintojen riskianalyysit sekä avovesi- että jääolosuhteissa ja innovatiivisten rakenteellisten ratkaisujen kehittäminen erityyppisille aluksille.


Laitoksia johtavat laitosjohtajat

Professori Jouni Partanen, konetekniikan laitos - Department of Mechanical Engineering - institutionen för maskinteknik
Professori Jari Puttonenrakennustekniikan laitos – Department of Civil Engineering – institutionen för byggnadsteknik
Professori Kauko Viitanenrakennetun ympäristön laitos – Department of Built Environment – institutionen för byggd miljö

Korkeakoulun johtoryhmä

Dekaani, laitosjohtajat sekä palveluorganisaation päälliköt muodostavat korkeakoulun johtoryhmän. Johdon assistentti Maarit Vuorio toimii johtoryhmän sihteerinä.

Palveluorganisaation päälliköt:
Suvi Hormio, HR-päällikkö
Mirka Jalonen, opintoasioiden päällikkö
Soile Koukkari, kehityspäällikkö
Pekka Mård, controller
Saara Sokolnicki, kansainvälisten asioiden päällikkö
Riitta Särkisilta, viestinnän asiantuntija

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 07.02.2018.