Ammattimaiset palvelut akateemisen työn tueksi

Insinööritieteiden korkeakoulun palveluorganisaatio varmistaa tutkimukselle ja opetukselle sekä akateemiselle johtamiselle laadukkaat ja tehokkaat palvelut sekä niitä tukevat järjestelmät.

HR

Yliopistolla on toimivat henkilöstöprosessit, jotka palvelevat johtamista sekä tutkimus- ja opetustyötä. Työnantajana yliopisto panostaa erityisesti henkilöstönsä hyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja toimivaan monikulttuuriseen yhteisöön.

Talouspalvelut

Korkeakoulun talouspalvelut tuottaa akateemisen yhteisön tarpeita palvelevia, tehokkaita talous- ja rahoituspalveluita. Yksikkö toimii korkeakoulun ja laitosten johdon kumppanina tuoden talous- ja rahoitusosaamisen osaksi päätöksentekoa, tukee yliopiston resurssien tehokasta käyttöä ja edistää yliopiston rahoituspohjan tehostamista ja laajentamista.

Tutkimuksen tukipalvelut

Tutkimuksen tukipalvelut (TTP) palvelee korkeakoulun henkilökuntaa ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien tutkimushankkeiden koko elinkaaren ajan tarjoten tutkimushankkeiden tarvitsemat keskeiset tukipalvelut.

Yksikön tehtäviä ovat mm. rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen, osallistuminen tutkimusrahoitushakemusten laatimiseen ja niihin liittyvä neuvonta, tutkijoiden tukeminen rahoittajien kanssa tehtävissä rahoitussopimuksissa ja -neuvotteluissa sekä projektien hallinnollisissa kysymyksissä, ja tutkimushankkeisiin liittyvät juridiset palvelut, kuten tutkimussopimusten tekeminen ja neuvottelu.

Viestintä

Korkeakoulun viestintä auttaa tutkijoita tutkimusprojektien ja -tulosten viestimisessä. Yksikkö tuottaa tiedotteita ja hoitaa mediasuhteita. Lisäksi yksikkö auttaa tutkimuksen näkyyvyden lisäämiseksi myös sosiaalisessa mediassa, Aalto-yliopiston kanavissa ja erilaisissa tapahtumissa.

Yrityssuhteet

Yrityssuhteiden yksikön tehtävänä on edistää Insinööritieteiden korkeakoulun ja yritysten välistä vuorovaikutusta sekä tukea systemaattisesti pitkäjänteisiä kumppanuuksia.

Korkeakoulun henkilökuntaa palvelevat myös:

  • IT-palvelut: Aalto-yliopiston IT ratkaisee käyttäjäryhmien ja yksiköiden tarpeita tietojärjestelmien, tietoverkkojen ja IT-laitteiden alueilla yhdessä muun organisaation kanssa.
  • Kirjasto: Aalto-yliopiston kirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto, jolla on monipuoliset ja laajat elektroniset ja painetut kokoelmat yliopiston tieteenaloilta. Kaikilla kolmella kampuksella sijaitsevat kirjaston toimipisteet tarjoavat nykyaikaisia palveluita paikan päällä ja verkon välityksellä.
  • Kielikeskus: Yliopiston yhteinen kielten ja viestinnän opetus- ja palveluyksikkö järjestää opiskelijoille ja henkilöstölle tarjottavan kielten ja kirjoitus- ja puheviestinnän opetuksen ja tarjoaa englannin ja ruotsin kielen käännös- ja kielentarkastuspalveluja. Lisäksi kielikeskus tarjoaa ostopalveluna räätälöityä pienryhmäkoulutusta ja yksilöllistä kirjoitus- ja puheklinikkavalmennusta yliopiston eri yksiköihin.
  • Kansainvälisten asioiden yksikkö tarjoaa mm. kansainvälisen henkilökunnan työsuhde- ja asettumispalveluita sekä asumispalveluita kansainväliselle henkilökunnalle/opiskelijoille. Yksikkö järjestää myös tapahtumia ja tilaisuuksia kansainvälisen kampuksen kehittämiseksi.
  • Innovaatio- ja yrittäjyyspalvelut: Aalto Center for Entrepreneurship (ACE) vastaa Aalto-yliopiston tekniikan kaupallistamiseen, immateriaalioikeuksien hallintaan ja startup-yrittäjyyteen liittyvistä palveluista. ACE toimii linkkinä liike-elämän ja tutkimuksen välillä. Tavoitteena on edistää monitieteisten keksintöjen ja yritysten syntyä Aalto-yliopistossa.
  • Aalto University Executive Education: Aalto EE tarjoaa korkealaatuisia liikkeenjohdon kehittämispalveluja hyödyntäen Aalto-yliopiston ja laajan kansainvälisen verkoston osaamista. Aalto EE:n missiona on rakentaa parempi maailma paremmalla johtajuudella ja kasvattaa uusi johtajasukupolvi. AaltoEE:n toiminta laajenee 1.3.2014 alkaen, jolloin se kattaa myös Aalto University Professional Developmentin (Aalto PRO) ja Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen (PYK) liiketoimintana toteutettavat täydennyskoulutuspalvelut.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 17.06.2014.