Vahvuutena systeeminen perusosaaminen

Tekniikka muuttaa maailmaa ja vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään. Jatkuva yhteistyö ympäröivän maailman kanssa on olemassaolomme edellytys.

Insinööritieteiden korkeakoulun yhteiskunnallinen vaikuttavuus on perinteisesti ollut vahva. Korkeakoululla on pitkät perinteet sen keskeisillä toiminta-aloilla: energiatekniikassa, konetekniikassa, maanmittauksessa ja maankäytön suunnittelussa sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa.

Insinööritieteiden korkeakoulun tutkimuksen painopistealueet ovat:

 • Arktinen tekniikka
 • Kestävä rakennettu ympäristö 
 • Mekaniikka ja materiaalit
 • Monialainen energiatekniikka
 • Teknisten järjestelmien suunnittelu ja toteutus

   

Insinööritieteiden elementit

engineering_elements.jpg

 

 

Julkaisut

kirjasto_julkaisujen_aiheet_2012_header.png

 • Otaniemi e-julkaisut -sivustolta löytyvät linkit Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen elektronisiin väitöskirjoihin, diplomitöihin sekä lisensiaatintutkimuksiin.
 • Elektroniset väitöskirjat
 • Inssi – Tekniikan korkeakoulujen diplomityöt, kandidaatintyöt ja lisensiaatintutkimukset
 • TKKjulkaisee – Tekniikan korkeakoulujen julkaisurekisterin hakukone. Artikkeleiden, monografioiden ja raporttien lisäksi tietokanta sisältää tiedot julkaistuista patenteista, tietokoneohjelmista ja audiovisuaalisista aineistoista.
 • TKKtutkii – Teknillisen korkeakoulun tutkimusrekisterin hakukone, josta voit hakea käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Tietoa laitosten julkaisusarjoista ja henkilökunnan julkaisuista löydät laitosten sivuilta.

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää