Kirjasto- ja tietopalvelut

Korkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut tarjoavat laitostensa erityisaloja palvelevaa tietoa tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarpeisiin.

Kirjastoissa on käytössä kirjastojen painetut julkaisukokoelmat sekä elektroniset lähteet. Kirjastojen aineistot löytyvät Teemu-tietokannasta.

Kirjastot sijaitsevat laitosten omissa tiloissa. Ne palvelevat kaikkia tutkimusalansa tiedontarvitsijoita; käyttöoikeus on kaikilla.

Kirjastot

 • Konetekniikan ja energiatekniikan kirjastot
  • Käsikirjasto (energia- ja LVI-tekniikan sekä konetekniikan eri alojen opinnäytetöitä), K1, Otakaari 4, huone 104a, puh. (09) 470 23401
  • Energiatekniikan laitoksen kirjastot
  • Koneenrakennuksen laitoksen kirjastot
  • Sovelletun mekaniikan laitoksen kirjastot
 • Maankäyttötieteiden kirjasto
 • Rakennus- ja ympäristötekniikan kirjasto
 • Yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen tietopalvelu ja kirjasto


Tietokannat

Nelli
Elektronisten aineistojen tiedonhakuportaali

Teemu
Otaniemen kampusalueen kirjastojen yhteinen kokoelmaluettelo, joka sisältää tiedot kaikista kirjoista, lehdistä ja sarjoista. Teemulla voi tarkistaa, onko julkaisu saatavilla hyllyssä.

Tenttu 
Aalto-yliopiston kirjaston ylläpitämiä tietokantoja, joista voi hakea tietoja Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen toiminnasta ja tekniikan alan julkaisuista. Aalto-yliopiston ulkopuolinen käyttö vaatii erillissopimuksen.

Inssi 
TENTUn tietokanta, joka sisältää viitteet tekniikan korkeakouluissa tehdyistä diplomi- ja lisensiaattitöistä. (Diplomityöt vuodesta 1981 lähtien ja lisensiaattityöt vuoden 1978 syksystä lähtien.) Aalto-yliopiston ulkopuolinen käyttö vaatii erillissopimuksen.

Linda
Yliopistokirjastojen yhteistietokanta, joka sisältää Suomen kansallisbibliografian sekä viitetiedot yliopistokirjastojen, Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston ja Tilastokirjaston tietokantoihin sisältyvistä kirjoista, aikakauslehdistä ja sarjoista, kartoista, visuaalisesta aineistosta, arkistoista ja elektronisesta aineistosta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 07.02.2018.