Alumnit

Insinööritieteitä opiskelleiden urapolkuja

Satu Helynen

Satu Helynen_220x310.jpg

  • Liiketoiminta-alueen operatiivinen johtaja, VTT, Teknologian tutkimus ja kehitys, alueena Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
  • Koulutus: DI 1981, TkL 2001, Energiatalous ja voimalaitosoppi. Sivuaineena teollisuustalous.

Mikä sai sinut taannoin valitsemaan opiskelualasi ja pääaineesi?

Ensimmäiset energiakriisit toivat esille sen, että energia-alalla tarvitaan uusia innovaatioita, sillä vanhaan malliin eli fossiiliseen halpaan öljyyn ja sen loputtomaan saatavuuteen luottaen ei voida Suomessakaan jatkaa.

Mikä oli parasta opinnoissasi?

Monialaisuus. Energiaopinnoissa oli mukana paljon taloutta, ja lisäksi opiskelin myös teollisuustaloutta, koska energiavalinnat tehdään nimenomaan kustannustehokkuuden perusteella, toki ympäristöasioiden reunaehdot huomioiden.

Monien professoreiden laaja kokemus teollisuudesta vakuutti ja teki opiskelun kiinnostavaksi, koska käytännön esimerkkejä teollisuudesta oli runsaasti.

Millaista työtä teet?

Vastuullani VTT:llä on liiketoiminta-alueen operatiivinen johtaminen älykkään teollisuuden ja energiajärjestelmien aihepiirissä, johon kuuluvat valmistava teollisuus ja rakennettu ympäristö sekä energiasektorilta ydinenergia, energiajärjestelmät ja energian tehokas käyttö.

Työssä olennaista on projektien tehokas läpivienti, osaamisten kehittäminen ja tutkimusorganisaation sujuva arjen pyörittäminen. Yhteistyö sekä yritysten että tutkimusorganisaatioiden kanssa kotimaassa ja ulkomailla on myös olennainen osa työtä. Alueella on yli 800 asiantuntijaa.

Entä miten tulit nykyiseen työpaikkaasi?

Jäin diplomityöpaikkaani Imatran Voima Oy:lle seitsemäksi vuodeksi ja työskentelin sekä ydinenergia-aihepiirissä että yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon uusien teknologioiden ja liiketoiminnan kehityksessä. Sen jälkeen työskentelin sekä Pöyryllä että Energia-Ekonolla asiantuntijana energian tuotantovaihtoehtojen ja niiden päästöjen vähentämisen parissa. 1990-luvun alussa muutimme kotiseudulleni, ja aloitin erikoistutkijana VTT:llä metsäteollisuuden energiateknologioiden kehittämisessä.

Työ VTT:llä suuntautui suomalaiseen keihäänkärkeen, nopeasti kehittyvälle bioenergiasektorille. Toimin aluksi ryhmäpäällikkönä, ja vastuulleni tuli laajemmin bioenergian tutkimus sekä polttoaineiden tuotannon että termokemiallisten teknologioiden näkökulmasta. Vuonna 2009 aloitin teknologiajohtajana vastuullani energia ja metsäteollisuus, ja vuoden 2014 alusta vastuualueesta säilyi energiateknologia, mutta mukaan tuli paljon uusia teollisuuden aloja.

Mikä on parasta työssäsi?

Vaihtelevuus ja mahdollisuus tehdä työtä älykkäiden ja innovatiivisten asiantuntijoiden kanssa. Hetkeäkään ei olla paikallaan vaan jatkuvasti kehitetään uusinta teknologiaa.

Mistä oppimistasi asioista on ollut eniten hyötyä työelämässä ja miksi?

Tekniikan ja talouden yhdistelmä on erittäin hyödyllinen työelämässä. Loogisella ajattelulla ja taidolla hankkia ja yhdistää tietoa pääsee pitkälle. Opiskeluaikana pääsee harjoittelemaan toimimista erilaisten ihmisten kanssa.

Terveisesi tästä alasta kiinnostuneille tuleville opiskelijoille.

Energia-ala tarvitsee paljon uusia osaajia, kannattaa harkita!

Opiskeluaikana muodostetut laajat verkostot ovat tärkeitä työelämään mennessä.
Ulkomailla kannattaa opiskelujen aikana viettää vähintään yksi kesä tai lukukausi, mieluiten molemmat, toisessa yliopistossa ja harjoittelussa teollisuudessa.

 

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää