Tutkinnot

Tekniikan kandidaatti (TkK)

Insinööritieteiden korkeakoulussa käynnistyi uusi Insinööritieteiden kandidaattiohjelma lukuvuonna 2013-2014. Kandidaattiohjelma on 3-vuotinen ja laajuudeltaan 180 opintopistettä (op). Kandidaattiohjelmassa on kolme pääainetta: kone- ja rakennustekniikka, energia- ja ympäristötekniikka ja rakennettu ympäristö.

Diplomi-insinööri (DI)

Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 op ja se suoritetaan kahdessa vuodessa. Kaikki insinööritieteiden kandidaattiohjelman pääaineisiin hyväksytyt opiskelijat saavat samalla tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon.

Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Tekniikan lisensiaatti (TL) ja tekniikan tohtori (TT)

Aalto-yliopiston  tekniikan korkeakouluissa suoritetaan jatkotutkintoina pääsääntöisesti tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkintoja. Tohtorin tutkinnon voi suorittaa suoraan ylemmän perustutkinnon jälkeen suorittamatta ensin lisensiaatin tutkintoa.

Erityisin perustein voidaan suorittaa filosofian tohtorin tutkinto. Filosofian lisensiaatin tutkintoa ei ole mahdollista suorittaa  tekniikan korkeakouluissa.

Tekniikan lisensiaatin tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on 2 vuotta. Tekniikan tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on 4 vuotta.

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 29.04.2016.