Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla

Aalto-yliopisto on kansainvälinen opiskelupaikka. Kansainvälisyys näkyy niin kampuksella kuin opinnoissa.

Insinööritieteiden korkeakoulu tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia kansainvälistyä opintojen aikana. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Vaihto-opiskelu: perustutkinto-opiskelija voi hakeutua opiskelijavaihtoon lukukaudeksi tai lukuvuodeksi ulkomaiseen partneriyliopistoon ja hyväksilukea ulkomailla suoritetut opinnot Aalto-yliopistossa suorittamaansa tutkintoon. Insinööritieteiden korkeakoululla on vaihtosopimuksia yli 90 partneriyliopiston kanssa eri puolilla maailmaa.
  • Kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavat maisteriohjelmat:
    tekniikan kandidaatti voi hakeutua suorittamaan maisterivaiheen opinnot
    (120 op) kansainvälisessä yhteisohjelmassa (ns kaksoistutkinto-ohjelma). Aalto-yliopiston ja ulkomaisten partneriyliopistojen välisessä yhteisohjelmassa ja opiskellaan vähintään kahdessa eri yliopistossa. Kansainvälisen yhteisohjelman suoritettuaan opiskelija saa tutkintotodistuksen myös ulkomaisesta yhteistyöyliopistosta. 
  • Kesäopiskelu ulkomailla kansainvälisessä kesäkoulussa tai -kurssilla.
  • Harjoittelu ulkomailla 
  • Diplomityö ulkomaisessa yliopistossa, yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa.
  • Kotikansainvälistyminen, jossa opiskelija esimerkiksi toimii Aaltoon ulkomailta saapuneiden opiskelijoiden tuutorina (kv-ISOna).

Lue lisää kansainvälistymismahdollisuuksista korkeakoulun Into-opiskelijaportaalista.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 14.05.2017.