Vetenskap för teknik

Högskolan för ingenjörsvetenskaper har särskilt till uppgift att på ett vetenskapsorienterat sätt utveckla planering och teknologier inom teknologiindustrin och den byggda miljön samt att utbilda experter med helhetssyn. Högskolans mål är att skapa ny kunskap och nya lösningar som främjar en hållbar utveckling.

Vi erbjuder företag dynamiska forskningspartnerskap och studerande en gedigen grund för expertbefattningar och ledande poster.

Nyheter

Evenemang