Om högskolan

Högskolan för ingenjörsvetenskaper fokuserar på att forska fram ny teknik för teknologiindustrin och den byggda miljön och att utbilda experter med allsidig förståelse av helheter och förmåga att penetrera komplexa problem. Målet är att producera ny kunskap och nya lösningar för att stöda en hållbar utveckling.

Högskolans forskningsområden är energiteknik, produktutveckling och produktion, tillämpad mekanik, byggnadsteknik, samhälls- och miljöteknik samt markanvändning.

Focusområden

Högskolans styrka är särskilt kompetens inom tillämpade system och en lång tradition av empirisk forskning, samhällelig växelverkan och genomslag samt gedigen teknikkompetens.

Kärnstrategi


Forskning inom focusområden

 • Arktisk teknik
 • Mekanik och material
 • Tvärvetenskaplig energiteknik
 • En hållbar byggd miljö
 • Systemkonstruktion och -tillverkning

Utbildning i

 • Doktorandprogram
 • Magisterprogram
 • Kandidatprogram

Samhällelig växelverkan

 • På vetenskapliga rön och forskning baserad ny teknologi för industrin och den byggda miljön.
 • Skapa innovativa lösningar för en hållbar utveckling
 • Tillhandahålla undervisning på hög nivå och utbilda experter som värderas i samhället.
   

Högskolan i siffror (2016)

 • Grundexamensstuderande och forskarstuderande 3 406
 • Diplomingenjör 420
 • Teknologie doktor 43
 • Personal 580
 • Professorer 66

Läs mer

 

Sidansvarig: | Senast ändrad: 13.09.2017.