Otnäs, Tölö, Arabia

Aalto-universitetets största campus ligger i Otnäs i Esbo. Här finns universitetets fyra tekniska högskolor: Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Högskolan för kemiteknik, Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik. Handelshögskolan ligger i Tölö i Helsingfors. Högskolan för konst, design och arkitektur finns i Arabia i Helsingfors, men dess verksamheter kommer att flytta till Otnäs cirka år 2016.

Otnäs

Otnäs blev på 1950- och 1960-talen det kändaste området för finländsk arkitektur. Den övergripande planen för campusområdet utarbetades av arkitekt Alvar Aalto. Mitt i skogen i Esbo landskommun byggdes den dåvarande Tekniska högskolan och Teknologbyn, där det i dag bor ungefär tvåtusen teknikstuderande. Esbo blev stad år 1972.

Koncentration av högteknologi

Otnäs campus för högskolor inom teknik är i dag Nordens största centrum för högteknologi. I gemenskapen i Otnäs ingår 15 000 studerande vid de tekniska högskolorna och 16 000 yrkesteknologer vid olika forskningsorganisationer och teknologiföretag. Europeiska kommissionen har redan två gånger utsett Otnäs till ett av de mest innovativa områdena i Europa. Vid campus finns också företagsinkubatorer, exempelvis Start-up Center och AppCampus. (båda websidorna är på engelska)

Otnäs campus för högskolor inom teknik är i dag Nordens största centrum för högteknologi.

Alvarsplatsen – vetenskapssamhällets mittpunkt  

Alvarsplatsen, som ligger mellan Otsvängen 1 och Högskolan för teknikvetenskaper, har en orubblig ställning som medelpunkt för teknologernas aktiviteter. Alvarsplatsen är skådeplatsen för både terminstarten och valborgsmässofirandet, som kan ses som det inofficiella slutet på läsåret. Då får gulnäbbarna sin teknologmössa, som de får sätta på huvudet först vid midnatt den 30 april.

Campus_photo_by_Anni_Hanen_700x350px.jpg

Huvudcampus till Otnäs

Aalto-universitetets styrelse beslöt sommaren 2011 att universitetets huvudcampus ska placeras i Otnäs. Ett gemensamt campus stödjer gränsöverskridande forskning och konstnärlig verksamhet genom att möjliggöra en rik och livlig interaktion. Otnäs campus utvecklas och byggs ut gradvis på ett både ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Ett gemensamt campus stödjer gränsöverskridande forskning och konstnärlig verksamhet genom att möjliggöra en rik och livlig interaktion.

Arkitekturtävlingen Campus 2015 och Västmetron

Aalto Universitetsfastigheter Ab utlyste en öppen, internationell arkitekturtävling kallad Campus 2015 för planeringen av campuskärnan till Otnäs. Tävlingen inleddes år 2012 och i september 2013 utsågs förslaget Väre till segrare i tävlingen.

Esbo stadsfullmäktige beslöt hösten 2013 att den kommande Västmetrons station i Otnäs ska heta Aalto-universitetet. Namnförslaget kom från Aalto-universitetet och dess studentkår.

Undervisning på kandidatnivå till Otnäs

Aalto-universitetets undervisning på kandidatnivå flyttar till Otnäs huvudcampus stegvis. Flyttningen inleddes år 2013. I existerande lokaler på campus bildas ett centrum för kandidatundervisningen, där studerande från olika utbildningsområden kan träffas och lära sig tillsammans.

Campus_700x350px.jpg

Tölö

Handelshögskola är belägen i Främre Tölö och utgör en del av Helsinki Business Campus. Till detta campus hör inte bara Handelshögskolans enheter utan också bland annat Svenska handelshögskolan, Hanken. Högskolornas gynnsamma läge möjliggör ett intensivt samarbete med företag i centrum av Helsingfors.

S:t Michel

Aalto-universitetet har verksamhet också i S:t Michel. I Handelshögskolans enhet i S:t Michel kan man avlägga en BScBA-examen inom programmet International Business.

Arabia

Högskolan för konst, design och arkitektur ligger för tillfället i Arabiastranden, alltså den trakt där Helsingfors har sina rötter. Området är ett kreativitetscentrum, som utvecklas kraftigt och är inriktat på konst, design och teknologi. Läs mer om servicerna på Arabia kampus.

Tilläggsinformation och källor

 

Nyheter

Evenemang