Information om nättjänsten

Webbplatsen för Högskolan för ingenjörsvetenskaper eng.aalto.fi förnyades 2014. Kommentarer, frågor eller ändringsförslag som gäller webbplatsen kan skickas på formuläret som öppnas via Feedback-ikonen nere på sidan.

Den visuella identiteten av webbplatsen är designad av TBWA\Helsinki. Nemein Ab ansvarar för den tekniska implementeringen, och webbplatsen är implementerad i innehållshanteringssystemet Midgard CMS.

Webbplatsens struktur

Webbplatsen består av huvudavdelningar som man kommer till via menyn på vänster sida (Aktuellt, Forskning osv.).

Upphovsrätt, ansvar och hantering av personuppgifter

Enligt lagen om upphovsrätt och senare ändringar i den har Aalto-universitetet upphovsrätten till materialet som publiceras på webbplatsen. Aalto-universitetet är skyddat som ett varumärke tillhörande Aalto-högskolestiftelsen. Vi förbehåller oss alla rättigheter.

På Aalto-universitetets webbadress finns också webbsidor för universitets studerande, personal eller sammanslutningar som dessa har bildat. Ansvaret för innehållet på dessa sidor ligger hos den person som anges som sidans administratör och som har användarrätt till universitets nät.

Aalto-universitetet ansvarar inte för skador som eventuella fel i webbplatsens innehåll orsakar. Universitetet ansvarar inte heller för sådana skador som beror på tekniska störningar eller på material publicerat av externa instanser som det finns länkar till på webbplatsen.

Inga personuppgifter samlas över personer som använder webbplatsen eng.aalto.fi. E-postadresser eller andra kontaktuppgifter begärs bara om användaren vill ha svar på sina frågor eller kommentarer.

Statistiska uppgifter insamlas över webbplatsens användning i utvecklingssyfte. Webbplatsen skickar en cookie för att man ska kunna räkna antalet användare och besök. Det som statistikförs är webbplatsens användarantal, användningsland, användningstid, använd webbläsare samt vilket innehåll användaren har besökt.

Sidansvarig: | Senast ändrad: 17.06.2014.