Bli ett mångsidigt proffs på ingenjörsvetenskaper

Expertisen hos diplomingenjörer, som utexaminerats från Högskolan för ingenjörsvetenskaper, uppskattas i samhället. Enligt en undersökning bland nyutexaminerade diplomingenjörer har 70% av dem som studerat vid högskolan en arbetsplats redan vid utexamineringen.

Diplomingenjörsexamen ger dig mångsidiga färdigheter för arbetslivet. Du kan jobba inom industrin eller den offentliga sektorn till exempel som sakkunnig, som projektplanerare eller på en ledande post.

Nyheter

Evenemang